Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Kompostéry zdarma
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
31
Projekt na podporu čtenářství - Za Knižníčkem do knihovny
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
Projekt na podporu čtenářství - Za Knižníčkem do knihovny
1
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
2
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
3
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
4
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
5
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
6
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
7
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
8
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
9
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
10
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
11
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
12
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
13
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
14
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
15
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
16
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
17
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
18
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
19
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
20
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
21
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
22
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
23
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
24
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
25
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová - očkování COVID
MUDr. Bláhová oznamuje
26
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová oznamuje
27
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová oznamuje
28
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová oznamuje
29
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová oznamuje
30
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Kompostéry zdarma
MUDr. Bláhová oznamuje
1
MPSV - Varování před podvodnými SMS
S čerty jsou žerty - Dům přírody Moravský kras
Prodej vánočních stromků Rozstání
2
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Prodej vánočních stromků Rozstání
3
MPSV - Varování před podvodnými SMS
Rozsvěcování vánočního stromu
Prodej vánočních stromků Rozstání
Žehnání varhan Křtiny
Drobečková navigace

Úvod > Organizace a služby > Obecní knihovna > Historie knihovny

Historie knihovny

Začátky byly skromné. Střídaly se prostory pro půjčování, střídali se knihovníci.

Historie začíná r. 1889, kdy obětavostí nadučitele Františka Ostrovského byla založena knihovna pro veřejnost. Ten ve svém bytě č. 65 vyčlenil jednu skříň, ve které ukládal a postupně půjčoval knihy občanům. Jak knihy získával, s jakým počtem začínal, kolik bylo čtenářů – o tom se nám nic nedochovalo.

Knihovna rovněž střídala objekty. Nejdříve to byl dům č. 65 a v něm knihy umístěné ve skříni. Od roku 1923 byla zřízena školní třída v budově číslo 70. Tuto budovu bychom našli v Panském dvoře. Další změna místa se uskutečnila v roce 1956, kdy byla knihovna přemístěna do budovy tehdejšího MNV do 1. poschodí. Zde byly vyčleněny dvě místnosti – jedna jako sklad a druhá jako půjčovna s volným výběrem. Posledním místem se stal dům č. 181 naproti kostelu. V té době sloužil jako sklad. Došlo postupně k adaptaci této budovy tak, aby vyhovovala všem podmínkám, které měla knihovna splňovat. Slavnostně byla knihovna otevřena 11. dubna 1982. Od tohoto okamžiku slouží tato budova jako obecní knihovna všem ostrovských občanům.

Jistě nelze opomenout práci knihovníků, kteří po všechny roky vytvářeli podobu ostrovské knihovny. Připomeňme si některé.

Prvním byl tedy nadučitel František Ostrovský, který má prvenství v založení knihovny v Ostrově. Dalšími knihovníky byli zejména učitelé, působící na místní škole. Postupně se ve funkci vystřídali řídicí učitel Ladislav Winkler, učitelé Alois Kučera, Walter Krchňák a Josef Hlaváček. Od r. 1980 se stala knihovnicí paní Dagmar Slaninová a v současné době je vedoucí knihovny opět učitelka Mgr. Soňa Švrčinová.

Každý z knihovníků vtiskl do své práce svůj osobitý rukopis.

Pan Winkler byl znám tím, že na obal každé knihy napsal poučení, jak má být s knihou zacházeno.  Pan učitel Krchňák se zasloužil o údržbu knih, kdy obaloval knihy a také obaly lakoval. Nejdéle v této funkci byl pan Josef Hlaváček – úctyhodných 30 roků a za tuto dobu značně rozšířil knižní fond, sledoval a získával knižní novinky. Titul „Vzorná knihovna“ si právem zasloužila ostrovská knihovna pod vedením obětavé knihovnice paní Dagmar Slaninové, která do knihovních služeb zahrnula i činnosti jiné jako besedy se spisovateli, výstavy pro veřejnost, besedy pro žáky základní školy a školy při Dětské léčebně v Ostrově. Zavedla také půjčování časopisů. 

Ani dnes nestojí knihovna stranou. Pod vedením paní Soni Švrčinové dostála knihovna řady důležitých změn, které staví knihovnu mezi důležitá kulturní centra v Ostrově. Paní knihovnice se zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“, který podporuje rozvoj čtenářství u dětí všech věkových skupin. Prostřednictvím tohoto projektu se konají v knihovně společná setkání dětí, rodičů i prarodičů, která vedou k rozvoji zájmu o čtení, o knihy. V současné době probíhá již V. ročník. V roce 2011 za tuto aktivitu obdržela knihovna Ocenění za rozvoj kulturního života v obci. Dále se konají v knihovně besedy se známými ilustrátory a spisovateli současnosti. Rovněž knihovna pořádá pracovní dílny pro účastníky projektů. Výrazné změny prodělal knihovní fond. Je plně automatizován, knihovna má svůj on-line katalog. Pravidelně probíhají revize knižního fondu. Ten je aktualizován a doplňován novými knihami. Paní knihovnice spolupracuje aktivně s regionálním oddělením Městské knihovny Blansko. I nadále je knihovna zdrojem informací, a to díky zavedení internetu. Knihovna rovněž prodělala velké změny co se týká vybavení. Došlo k výměně podlah ve všech odděleních, k modernizaci půjčovní místnosti a v roce 2013 se knihovna dočkala zateplení a nové fasády.

Přejme si, aby i nadále byla ostrovská knihovna důležitým místem pro všechny občany Ostrova.