Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
28
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
1
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
2
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
3
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
4
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
5
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
6
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
7
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
8
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
9
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
10
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
11
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
12
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
13
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
14
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
15
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
16
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
17
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
18
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
19
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
20
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
21
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
22
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
23
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
24
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
Kamínek - klubík pro předškolkové děti
25
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
26
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
27
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
28
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
29
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
30
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
31
Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
1
Dětský karneval
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
2
Kulturní dům Sloup - divadelní představení
Poplatky za odpad a za psa rok 2023
Divadelní spolek Vlastimil Jedovnice
Drobečková navigace

Úvod > Organizace a služby > Zahrádkářský svaz

Zahrádkářský svaz


Místní organizace Českého zahrádkářského svazu (ČZS) byla v obci založena v roce 1966. Tehdy se parta chlapů rozhodla, že se budou věnovat propagaci pěstování ovoce a zeleniny. Pozornost zaměřili také na přírodu a životní prostředí v obci. Předávání nabytých zkušeností a znalostí ostatním občanům byla samozřejmost. Bylo to v době, kdy trh byl nedostatečně zásoben ovocem a zeleninou. Zahrady, sady a políčka sloužily především k jejich pěstování. Byl zvolen výbor v jehož čele stál předseda Jelínek Adolf. K zakládajícím obětavým členům patřili: Seemann Karel, Gric Vladimír, Kučera Josef, Pernica Josef, Pernica Jaroslav, Svoboda Antonín, Horák Zdeněk, Hudec Josef a další. Výbor zajišťoval kromě chodu organizace i nedostatkový zahradní materiál např. rašelinu, česnek, ovocnářské výsadbové výpěstky, cement a další potřeby pro zahrádkáře.

V roce 1970 se naskytla příležitost a začala se v akcích “Z“ budovat moštárna ovoce, včetně přilehlých místností a sklípků. Sklípek slouží dodnes k pořádání výborových a členských schůzí. O činnosti organizace v té době by se dala napsat celá brožura. Byly to především výsadby ovocných stromků, jejich následná údržba, kosení luk v nepřístupných místech, pronajmutí místního rybníka k chovu ryb a moštování jablek. V kultuře to bylo pořádání zájezdů do brněnských divadel, návštěva kulturních památek, zájezdy do semenářských podniků, na celostátní výstavy jako Hortikomplex Olomouc a Věžky u Kroměříže. Organizace i mnozí členové ČSZ obdrželi za tuto dobu řadu čestných uznání a diplomů.

Činnost ČZS neustala ani po změně politických poměrů v roce 1989. Z důvodu vysokého věku zakládajících členů docházelo průběžně k obměně členů výboru i členské základny. Novým předsedou byl zvolen Mrázek Josef, který nahradil v této funkci Jelínka Adolfa.

Činnost se i nadále zaměřuje na organizování naučných a poznávacích zájezdů pro členy i pro veřejnost. Zejména se jedná o zájezdy se zahrádkářskou tématikou. Pokračuje se s moštováním jablek.  Zahrádkáři si vzali do své péče parčík na Končinách, kde provádí pravidelně jeho celoroční údržbu. Každoročně zjara a na podzim je  prováděno vyhrabání travnatých ploch od zbytků listí, šišek a větviček, zjara pak navíc je osázeno květinové rabato. Zahrádkáři se dále účastní výsadby ovocných stromků na obecních plochách a s vedením základní školy pečují o vysazené stromky u budovy školy. Další zajímavou činností je pořádání přednášek s aktuálními tématy pěstitelskými, společenskými a léčitelskými. Od roku 2017 jsou pořádány podzimní výstavky ovoce, zeleniny, brambor a květin. Kromě zájemců o pěstování z řad občanů, jsou výstavky navštěvovány žáky všech tříd místní základní školy. V rámci Územní rady ČZS je organizace hodnocena velmi kladně, o čemž svědčí několik čestných uznání u Územní rady a bronzová medaile „Za zásluhy o rozvoj zahrádkářství z republikové rady ČZS z Prahy.

Velkou podporu, především finanční, byl a stále je přístup starostů a vedení obce, kteří přispívají ke krytí některých nezbytných nákladů spojených s plněním akcí plánu práce ČZS. Společně s obecním zastupitelstvem se zahrádkáři podílí na údržbě pronajaté budovy a na údržbě vybavení moštárny. V současné době k 5.2. 2023 má místní organizace ČZS 43 členů platících a řadu příznivců, kteří navštěvují její akce. Výbor se schází pravidelně jedenkrát měsíčně, v případě zajišťování větších úkolů i vícekrát. Na schůzích výboru se řeší především úkoly plánu práce, který přijala členská základna na výroční členské schůzi.

Některé stálé body z plánu práce.

Příprava a organizace zájezdů

Řez vysázených ovocných stromků a jejich ochrana proti okusu zvěří

Úklid parčíku na Končinách a osázení rabat květinami

Příprava a organizace podzimní výstavky ovoce, zeleniny, brambor a květin

Moštování jablek

Posílení organizace o nové členy