Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
25
Kompostéry zdarma
Kompostéry zdarma
26
Kompostéry zdarma
Kompostéry zdarma
27
Kompostéry zdarma
Kompostéry zdarma
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
28
Kompostéry zdarma
Kompostéry zdarma
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
29
Kompostéry zdarma
Kompostéry zdarma
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
30
Kompostéry zdarma
Nabídka pracovního místa
Kompostéry zdarma
Zahradník Ševčík
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
1
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
2
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
Konec moštování
3
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
Prodejna paní Krbečkové
Konec moštování
4
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
Konec moštování
Vydávání kompostérů
5
Velkoobjemový kontejner na biologický odpad - u kruhového objezdu
Konec moštování
6
Konec moštování
7
Pouť do Sloupa
Zájezd na Floru Olomouc 7.10.2023
Konec moštování
8
Konec moštování
9
Konec moštování
10
Konec moštování
11
Konec moštování
12
Konec moštování
13
Konec moštování
14
Konec moštování
15
16 17 18 19 20 21
Poznávací zájezd Hlinsko, Veselý Kopec, Slatiňany
Poznávací zájezd Hlinsko, Veselý Kopec, Slatiňany
22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Organizace a služby > Zahrádkářský svaz

Zahrádkářský svaz


Místní organizace Českého zahrádkářského svazu (ČZS) byla v obci založena v roce 1966. Tehdy se parta chlapů rozhodla, že se budou věnovat propagaci pěstování ovoce a zeleniny. Pozornost zaměřili také na přírodu a životní prostředí v obci. Předávání nabytých zkušeností a znalostí ostatním občanům byla samozřejmost. Bylo to v době, kdy trh byl nedostatečně zásoben ovocem a zeleninou. Zahrady, sady a políčka sloužily především k jejich pěstování. Byl zvolen výbor v jehož čele stál předseda Jelínek Adolf. K zakládajícím obětavým členům patřili: Seemann Karel, Gric Vladimír, Kučera Josef, Pernica Josef, Pernica Jaroslav, Svoboda Antonín, Horák Zdeněk, Hudec Josef a další. Výbor zajišťoval kromě chodu organizace i nedostatkový zahradní materiál např. rašelinu, česnek, ovocnářské výsadbové výpěstky, cement a další potřeby pro zahrádkáře.

V roce 1970 se naskytla příležitost a začala se v akcích “Z“ budovat moštárna ovoce, včetně přilehlých místností a sklípků. Sklípek slouží dodnes k pořádání výborových a členských schůzí. O činnosti organizace v té době by se dala napsat celá brožura. Byly to především výsadby ovocných stromků, jejich následná údržba, kosení luk v nepřístupných místech, pronajmutí místního rybníka k chovu ryb a moštování jablek. V kultuře to bylo pořádání zájezdů do brněnských divadel, návštěva kulturních památek, zájezdy do semenářských podniků, na celostátní výstavy jako Hortikomplex Olomouc a Věžky u Kroměříže. Organizace i mnozí členové ČSZ obdrželi za tuto dobu řadu čestných uznání a diplomů.

Činnost ČZS neustala ani po změně politických poměrů v roce 1989. Z důvodu vysokého věku zakládajících členů docházelo průběžně k obměně členů výboru i členské základny. Novým předsedou byl zvolen Mrázek Josef, který nahradil v této funkci Jelínka Adolfa.

Činnost se i nadále zaměřuje na organizování naučných a poznávacích zájezdů pro členy i pro veřejnost. Zejména se jedná o zájezdy se zahrádkářskou tématikou. Pokračuje se s moštováním jablek.  Zahrádkáři si vzali do své péče parčík na Končinách, kde provádí pravidelně jeho celoroční údržbu. Každoročně zjara a na podzim je  prováděno vyhrabání travnatých ploch od zbytků listí, šišek a větviček, zjara pak navíc je osázeno květinové rabato. Zahrádkáři se dále účastní výsadby ovocných stromků na obecních plochách a s vedením základní školy pečují o vysazené stromky u budovy školy. Další zajímavou činností je pořádání přednášek s aktuálními tématy pěstitelskými, společenskými a léčitelskými. Od roku 2017 jsou pořádány podzimní výstavky ovoce, zeleniny, brambor a květin. Kromě zájemců o pěstování z řad občanů, jsou výstavky navštěvovány žáky všech tříd místní základní školy. V rámci Územní rady ČZS je organizace hodnocena velmi kladně, o čemž svědčí několik čestných uznání u Územní rady a bronzová medaile „Za zásluhy o rozvoj zahrádkářství z republikové rady ČZS z Prahy.

Velkou podporu, především finanční, byl a stále je přístup starostů a vedení obce, kteří přispívají ke krytí některých nezbytných nákladů spojených s plněním akcí plánu práce ČZS. Společně s obecním zastupitelstvem se zahrádkáři podílí na údržbě pronajaté budovy a na údržbě vybavení moštárny. V současné době k 5.2. 2023 má místní organizace ČZS 43 členů platících a řadu příznivců, kteří navštěvují její akce. Výbor se schází pravidelně jedenkrát měsíčně, v případě zajišťování větších úkolů i vícekrát. Na schůzích výboru se řeší především úkoly plánu práce, který přijala členská základna na výroční členské schůzi.

Některé stálé body z plánu práce.

Příprava a organizace zájezdů

Řez vysázených ovocných stromků a jejich ochrana proti okusu zvěří

Úklid parčíku na Končinách a osázení rabat květinami

Příprava a organizace podzimní výstavky ovoce, zeleniny, brambor a květin

Moštování jablek

Posílení organizace o nové členy