Vytisknout

Rekonstrukce místní komunikace „K lesíčku“

Vytvořeno 7. 7. 2020 18:15

V polovině května byla zahájena rekonstrukce komunikace K lesíčku. Nejprve byly realizovány dvě akumulační vsakovací jímky na dešťové vody, na to navázaly zemní práce v zadní části ulice, kde bude realizován povrch z retenční zámkové dlažby.

V současné době probíhá pokládka odvodňovacích žlabů a obrubníků. Poté budou realizovány podkladní vrstvy komunikace a nakonec položena zámková dlažba. Dodavatelem stavebních prací je, stejně jako v předchozím případě, firma H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. z Blanska, celková výše ceny díla (bez vjezdů a okolních ploch) je 3.827 tis. Kč. Po dokončení rekonstrukce této komunikace již budou všechny úseky komunikací v blízkém okolí náměstí spravené a pro příští léta budou probíhat opravy komunikací v dalších částech obce.