Vytisknout

Rekonstrukce místní komunikace „Na skále“

Vytvořeno 7. 7. 2020 18:10

V průběhu měsíce května byla dokončena rekonstrukce komunikace „Na skále“. Rovněž byly realizovány přilehlé plochy a vjezdy k okolním nemovitostem. Celková cena komunikace, dešťové kanalizace, vjezdů a přilehlých parkovacích ploch dosáhla necelých 3,7 mil. Kč vč. DPH.

Ještě před realizací rekonstrukce této komunikace proběhla oprava a rozšíření vodovodu, který vede touto komunikací. Celkové náklady opravy tohoto vodovodu (1,56 mil. Kč) si mezi sebe rozdělila naše obec (360 tis. Kč bez DPH), Svazek Vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice (770 tis. Kč bez DPH) a Vodárenská akciová společnost, divize Boskovice (430 tis. Kč bez DPH). Stavební práce prováděla stejně jako v případě naší komunikace firma H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o. z Blanska.