Vytisknout

Dotace v letošním roce

Vytvořeno 7. 7. 2020 18:05

V letošním roce jsme obdrželi hned dvě dotace z Ministerstva financí, konkrétně na opravu toalet a výdejní okénko (900 tis. Kč) a na opravu elektroinstalací v budově ZŠ (2.350 tis. Kč). Další dotací čerpanou v ZŠ je dotace z IROPu (prostřednictvím MAS Moravský kras) ve výši 2,37 mil. Kč, o kterou jsme žádali již v loňském roce. Rovněž z loňského roku nám bude zpětně proplacena dotace na stavební úpravy kulturního domu (vstup, šatny, chodba a dámské toalety) z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 964 tis. Kč. V letošním roce nám dále byla schválena dotace na obnovu lesů ve výši 323 tis. Kč – tato dotace již byla i proplacena.

Další žádosti o dotace, které jsou v tuto chvíli schváleny jsou z Jihomoravského kraje, kde jsme obdrželi dotaci na akumulační vsakovací jímky a dešťovou kanalizaci na komunikaci K lesíčku ve výši 325 tis. Kč, toalety v KD (mužské a toalety s přístupem od hasičského hřiště) 240 tis. Kč, toalety v MŠ 150 tis. Kč a na provoz turistického informačního centra jsme obdrželi dotaci ve výši 44 tis. Kč. Z Úřadu práce pak čerpáme dotaci na veřejně prospěšné práce ve výši 120 tis. Kč. Celkem bychom tak měli v průběhu letošního roku profinancovat více než 7,75 mil. Kč.

Od některých žádostí stále ještě nejsou známé výsledky. Jedná o žádost o dotaci z Jihomoravského kraje na pořízení nového územního plánu (149 tis. Kč). O dotaci na nový územní plán jsme žádali rovněž z Ministerstva pro místní rozvoj (211 tis. Kč). Na Ministerstvu vnitra máme žádost o dotaci na nový dopravní automobil pro jednotku SDH (450 tis. Kč).

Neschválené žádosti o dotace máme doposud dvě. První se týkala pořízení materiálního vybavení pro jednotu SDH ve výši 65 tis. Kč, druhá finanční podpory kulturně-společenské akce “Dožínky” ve výši 30 tis. Kč. V obou případech však byly finanční prostředky Jihomoravským krajem významně kráceny z důvodu koronavirové krize.